Ubezpieczenia GAP

Z roku na rok wartość Twojego samochodu spada. W ciągu 5 lat od zakupu może być nawet o połowę niższa od pierwotnej! Czy wiesz, że w przypadku kradzieży lub szkody całkowitej ubezpieczyciel wypłaci kwotę, odzwierciedlającą wartość auta z dnia szkody? W ten sposób możesz stracić kilka, kilkanaście, a nierzadko nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych!

Chcesz uniknąć takiego ryzyka? Sięgnij po ubezpieczenie GAP!

Ubezpieczenie GAP (Guaranteed Asset Protection) to ubezpieczenie od straty finansowej. Taka polisa zrekompensuje Ci straty finansowe powstałe na skutek szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu. Masz ubezpieczenie GAP? Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w wysokości 100% pierwotnej wartości auta. Bez względu na to, kiedy dojdzie do szkody.

  • Jeśli na skutek kradzieży lub kolizji stracisz pojazd, świadczenie skutecznie zrekompensuje stratę i pozwoli na zakup nowego auta, o podobnej wartości.
  • Jeśli auto jest przedmiotem kredytu lub leasingu, zamkniesz transakcję bez konieczności dopłacania z własnych środków

W zależności od swoich potrzeb możesz sięgnąć po ubezpieczenie GAP w wariancie:

  • GAP fakturowy to najszersza i najlepsza wersja ubezpieczenia GAP. W przypadku szkody całkowitej lub kradzieży ubezpieczyciel pokryje różnicę pomiędzy wartością fakturową pojazdu a jego wartością rynkową z dnia zdarzenia;
  • GAP finansowy jest dedykowany zwłaszcza leasingobiorcom i kredytobiorcom. W przypadku szkody całkowitej lub kradzieży ubezpieczyciel pokryje różnicę pomiędzy pozostałą do spłaty kwotą leasingu (kredytu) a wysokością wypłaconego z AC odszkodowania;
  • Jeśli sięgniesz po GAP indeksowy, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w wysokości 10-30 proc. wartości odszkodowania z tytułu polisy komunikacyjnej lub wartości rynkowej auta.

Zamów kontakt