Fundacje

NASZE WSPARCIE MA ZNACZENIE!

POMAGAJMY RAZEM

Jeśli skorzystasz z naszych usług, po zawarciu umowy będziesz mógł wybrać fundację, na którą przekażemy środki finansowe będące równowartością 0,25% wartości brutto sfinansowanego przedmiotu. Potwierdzenie przelewu otrzymasz e-mailem.

1. Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą"

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą" działa od 1998 roku. Od początku istnienia za cel obrała sobie ratowanie życia dzieci, przywracanie im zdrowia, niesienie pomocy w trudnych warunkach materialnych. Swoim zasięgiem obejmuje ponad 28 tys. dzieci, w tym z porażeniem mózgowym, zespołem Downa, wadami serca, epilepsją, itp. Pieniądze przeznaczane są m.in. na rehabilitację.

2. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko"

Fundacja "Słoneczko" została powołana w 2004 roku jako organizacja pożytku publicznego niosąca pomoc dzieciom niepełnosprawnym. Jej działalność koncentruje się na pozyskiwaniu środków potrzebnych na rehabilitację, leczenie oraz zakup odpowiedniego sprzętu.

3. Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”

Zostało formalnie zarejestrowane w lipcu 2001 roku. Jego powstanie to kontynuacja i rozszerzenie działań grupy rodziców, tworzących od 1997 roku Sekcję Dziecięcą Warszawskiego Koła PSOUU. Na działalność Stowarzyszenia składają się przedsięwzięcia realizowane na skalę ogólnopolską oraz inicjatywy skierowane do środowiska lokalnego – Warszawy i okolic. Organizujemy kolonie – samodzielny wyjazd starszych dzieci z zespołem Downa pod opieką wolontariuszy – i turnusy rehabilitacyjne dla rodziców z dziećmi. Młodzieży z Warszawy i okolic proponujemy udział w akcji „Lato w mieście”.

4. Polski Czerwony Krzyż

Polski Czerwony Krzyż to najstarsza, a zarazem największa organizacja humanitarna w Polsce. Jej celem jest zapobieganie ludzkiemu cierpieniu oraz łagodzeniem ich skutków. Organizacja pomaga m.in. ofiarom klęsk żywiołowych.

5. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom po Leczeniu Onkologicznym

Prowadzi wszechstronną rehabilitację i integrację dzieci po leczeniu onkologicznym. Pomaga im w uzyskaniu niezbędnych zasiłków pielęgnacyjnych oraz w zakupie koniecznego sprzętu rehabilitacyjnego. Organizuje dla podopiecznych i ich rodzin zajęcia z socjologiem i psychologiem. Starszym podopiecznym pomaga w znalezieniu ciekawego zajęcia i pracy. Co rocznie organizuje wyjazdy rehabilitacyjne i wycieczki dla młodszych dzieci wraz z rodzicami oraz dla starszych dzieci, które będą prowadziły terapię zajęciową, umożliwiając im wzajemną pomoc i wsparcie. Dofinansowuje pobyt opiekuna na obozie rehabilitacyjnym.

Finansuje leczenie m.in. nierefundowane np. chemioterapie nowotworów, operacje, lekarstwa, przeszczepy komórek macierzystych, specjalistyczne leczenie różnymi metodami itd. Pomaga w codziennym leczeniu bardzo wielu dzieci i osób – w kosztach jakie muszą ponosić na leki, opatrunki, sprzęt medyczny, badania, rehabilitacje – dzięki temu mogą pokonywać choroby.

6. Polska Akcja Humanitarna

Polska Akcja Humanitarna (PAH) to organizacja, która koncentruje się wokół niesienia pomocy humanitarnej, rozwojowej oraz prowadzenia edukacji społeczeństwa. Pozyskane od darczyńców pieniądze pozwalają na prowadzenie akcji m.in. w Syrii, Nepalu, Ukrainie. Ponadto PAH pomaga uzyskać środki przeznaczone na walkę z niedożywieniem dzieci.

7. Stowarzyszenie mali bracia Ubogich

Celem działalności jest wspieranie osób starszych i samotnych, cierpiących z powodu podeszłego wieku, choroby lub znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej. Wolontariusze odwiedzają samotnych do tej pory Seniorów wnosząc w Ich życie radość, poczucie bycia ważnym i potrzebnym i wiarę w życzliwość drugiego człowieka, odbudowując na co dzień prawdziwe relacje międzypokoleniowe.

8. Fundacja Ukryte Marzenia

Powstała 15 kwietnia 2015 roku z inicjatywy trójki młodych osób wcześniej działających jako Komitet Społeczny Ukryte Marzenia. Idea powołania Fundacji zrodziła się z potrzeby niesienia pomocy chorym oraz podjęcia działań mających na celu jednoczenie osób chcących pomagać drugiej osobie. Swoją działalnością dostarcza chorym osobom i ich rodzinom niezapomnianych wrażeń, które pozwolą choć na chwilę zapomnieć o cierpieniu, wniosą w ich życie radość, siłę do walki z chorobą oraz nadzieję na przyszłość. Celami fundacji są m.in organizacja wydarzeń kulturalno – charytatywnych, w które angażujemy Wolonatriuszy i razem pomagamy swoim Podopiecznym czy pomoc osobom znajdującym się w ciężkiej sytuacji zdrowotnej.

9. Fundacja na rzecz osób niewidomych i słabowidzących

Celem Statutowym Fundacji jest wszechstronna pomoc osobom niewidomym i słabowidzącym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży w szczególności w zakresie:
a) ochrony i promocji zdrowia,
b) leczenia zachowawczego i chirurgicznego,
c) uzyskiwania wspomagających urządzeń optycznych,
d) rehabilitacji indywidualnej, zawodowej i społecznej,
e) rozwoju talentu osób uzdolnionych plastycznie i muzycznie,
f) nauki, oświaty, edukacji i wychowania,
g) promocji kultury fizycznej, wypoczynku, rekreacji, sportu i turystyki,
h) organizacji doskonalenia zawodowego,
i) pomocy społecznej i popierania wszelkich działań zmierzających do stworzenia jak najlepszych warunków dla realizacji wyżej wymienionych celów.

10. Ogólnopolska Fundacja dla Zwierząt

Ogólnopolska Fundacja dla Zwierząt jest powstałą w 2004 roku organizacją pożytku publicznego zrzeszającą tych, którym los zwierząt jest bardzo bliski. Od wielu lat działa na terenie całej Polski, a poza własnymi ukierunkowanymi działaniami wspiera mniejsze i większe inicjatywy.

Swoje cele realizuje poprzez codzienną opiekę nad setkami zwierząt, wspieranie innych inicjatyw (fundacje, schroniska, osoby prywatne), leczenie i rehabilitację potrzebujących zwierząt, edukowanie dzieci i młodzieży oraz kampanie informacyjne, które powstają przy współpracy z dziennikarzami i mediami.

Lub każdą inną wybraną przez Ciebie!

Formularz kontakowy

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?